”Foreningen ”Heltklækkeriet” søger kommunen om bidrag til Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord ”

”Foreningen ”Heltklækkeriet” søger kommunen                                             om bidrag til Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord ”

 

Teknik og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Foreningen Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord søger om et årligt tilskud på 40.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune (bilag).                                                                                                                          Begrundelsen for ansøgningen er, at foreningens økonomi er blevet forringet de senere år på grund af stigende udgifter til vand, el, vedligehold  og ikke mindst små mængder af helt. Foreningen får tilskud fra Fiskeplejemidlerne til udsætning af 125.000 stk. sættefisk, men de har erfaret, at overlevelsesprocenten ikke er så høj som forudsat, så de udsætter mindst 250.000 stk. sættefisk hvert år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Ingen bemærkninger.

Økonomi:
Der søges om et årligt tilskud på 40.000 kr. Hvis tilskuddet bevilges, kan de eventuelt finansieres af driftsmidlerne til vandløbsrestaurering.

Effektvurdering
Foreningen Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord har siden 1985 stået for udsætning af  sættefisk og heltlarver i Ringkøbing og Stadil fjorde. ”Foreningen ser en stor værdi i at bevare den vestjyske fisk Helt i Ringkøbing Fjord, hvilket   alene sker gennem den årlige udklækning af Heltlarver og senere udsætning. Helten kan ikke reproducere sig selv i fjorden” “Fiskeri efter helt har også et rekreativt formål for lyst- og fritidsfiskere og er ligeledes en vestjysk nationalspise og kulturhistorie for turisterne”

Indstilling
 Administrationen indstiller, at der gives et årligt tilskud på 40.000 kr. i årene 2023, 2024 og 2025 finansieret af driftsmidlerne til                vandløbsrestaurering.
Ansøgningen blev behandlet i Teknik og Miljøudvalget d. 28.marts 2023

Redigeret: Bruno Müller

410total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *